Tullen tog 900 liter starköl och 17 liter sprit av Fagerstabo

Vid en transportkontroll före jul i Helsingborg, kontrollerades ett fordon som kördes av en Fagerstabo, där tullen hittade över tusen liter öl och 24 liter sprit. Merparten av alkoholen omhändertogs och den får han inte tillbaka.

Fagerstabon, som är i 30-årsåldern, berättade att han köpt alkoholen för dels eget bruk samt till en firmafest/julbord. Han sa att hans chef i slutändan skulle betala för den alkohol som skulle användas till firmafesten, men visste inte exakt när den skulle äga rum. Men eftersom Fagerstabon hade bestämt sig för att åka ner till Tyskland såg han även ett tillfälle att köpa med sig lite alkohol hem för kommande fester.

30-åringen begärde att få behålla de 17 liter sprit samt 903 liter av starkölen som tagits i beslag. Tullverket konstaterar att det har påträffats punktskattepliktiga varor som förts in till Sverige från ett annat EU-land och gör bedömningen att varorna inte är förvärvade för personligt bruk med hänsyn till dels den stora mängden varor; 24 liter spritdrycker samt 1021,68 liter starköl.

Tullverket säger i sitt beslut att det saknas tillräckliga uppgifter om festerna som Fagerstabon uppger att alkoholen var till för, att informationen är vag och allmänt hållen och inte går att kontrollera. Det saknas objektiva underlag som styrker att festerna ska äga rum och den sammanlagda mängden alkoholdrycker överstiger den nivå som kan anses vara acceptabel för eget bruk.

Eftersom mannen saknar rätt att föra in varorna kommer de inte att lämnas ut. Tullverket efterger dock punktskatten vilket innebär att han inte behöver betala den på 13 000 kronor. Men eftersom 30-åringen inte har uppfyllt kraven på anmälan och ställande av säkerhet måste han betala ett transporttillägg på 5 221 kronor.

%d bloggare gillar detta: