400-miljonersbygget igång på Norrby efter flera års förseningar

Flera år försenat är nu bygget av Fagerstas stora äldreboende igång. Och för att det inte ska bli fel har personal fått vara med och uppleva en fullstor modell av de 100 rummen.

Redan för sex år sedan tog fullmäktige beslut om att bygga ett nytt äldreboende för 40 personer på grusplanen i Uggelbo. Men det försenades av överklaganden och när det blev känt att äldreboendet skulle gå lös på 168 miljoner var det mycket dyrare än vad Fagersta kommun tänkt sig.

Den politiska ledningen ändrade sig och köpte istället in Norrbygården för 15,5 miljoner för att bygga om den till ett modernt äldreboende. Något som socialnämnden tidigare avvisat som omöjligt på grund av korridorer och annat, men som nämnden plötsligt ställde sig bakom när dåvarande kommunalrådet sa att det skulle bli mer kostnadseffektivt.

Men när det istället stod klart att kostnaderna för att bygga om det gamla sjukhemmet skulle rusa i väg utan att få det modernt, bestämdes att det skulle rivas för att ge plats åt ett stort äldreboende i och med att Solliden är omodernt. De som bor där ska alltså successivt flytta till Norrbygården, är det tänkt.

Hittills ligger kostnaden för byggplatsen på cirka 25 miljoner med köp, rivning och en oväntad omdragning av fjärrvärmen. Nu startar själva bygget som ska pågå till november 2024 och med beräknad inflyttning om cirka två år.

En arbetsgrupp bestående av enhetscheferna på vård- och omsorgsboendena Nybo, Solliden och Malmen, medarbetare från boendena, samt representanter från socialförvaltningen har fått besöka ett rum som byggts upp på samma sätt som rummen planeras att se ut vid nya äldreboendet och lämnat synpunkter som arkitekten kan ta hänsyn till när rummen ska ritas klart.

%d