Långt från jämställt – av Fagersta kommuns 53 chefer är endast 9 män

Av Fagersta kommuns 53 chefer är hela 83 procent kvinnor. När en andel överstiger 60 procent och den andra hamnar under 40 betraktas det som ojämn könsfördelning, enligt SCB. NVK klarar dock en jämn fördelning med 58 procent män och 42 procent kvinnor på arbetsledande befattningar.

Av Fagersta kommuns och NVK:s totalt 65 chefsbefattningar innehas 49 av kvinnor. Den statistik över chefsbefattningar i Fagersta kommun som Statistiska centralbyrån skickade ut på onsdagen gällde samtliga arbetsgivare och där är männen i klar majoritet, delvis på grund av att den tunga industrin av tradition har flest män på chefsposter.

Inom den kommunala grundskolan och gymnasiet i Fagersta råder en kraftig övervikt av kvinnor som chefer. Där är endast 2 av de 12 rektorerna män. En klart ojämn könsfördelning.

Inom Fagersta kommuns verksamhet fanns 1 420 anställda inklusive visstidspersonal den 31 januari 2023. Av 53 chefsbefattningar innehas 44 av kvinnor, vilket innebär hela 83 procent, och endast 9 av män, vilket är drygt 17 procent. En orsak är att chefer inom barnomsorg och äldreomsorg ofta är kvinnor.

NVK, som drivs av Fagersta och Norberg gemensamt, har 143 anställda och 12 arbetsledande befattningar. 7 av dessa tjänster innehas av män, vilket är drygt 58 procent, och 5 tjänster, 42 procent av kvinnor. Det innebär att man ligger inom nivån för jämlik könsfördelning.

NVK:s högsta chefer är förbundschef Kenneth Berggren, fastighetschef Oscar Bogren, gatuchef Carin Östlund, IT-chef Farrokh Farrokhi, samt kanslichef Nina Skånberg.

Fyra av de högsta cheferna i Fagersta kommun är kvinnor – kommunchef Karolina Berglund, socialchef Ingrid Holmgren, utbildningschef Ewa Johansson, samt HR- och utvecklingschef Ingmarie Westling Gustavsson. Medan två är män – Kent Nilsson, välfärd och service, samt Tobias Back, näringsliv och turism.

%d bloggare gillar detta: