Kraftigt ökad omsättning och vinst för Systemair

Ventilationsföretaget Systemair i Skinnskatteberg ökade nettoomsättningen med 33,6 procent från 2,3 till drygt 3 miljarder kronor det senaste kvartalet. Resultatet mer än fördubblades från 131 till till 274 miljoner.

”Trots de senaste årens pandemi, utmaningar inom försörjningskedjan sant stoppade leveranser till Ryssland så kan Systemair visa en stark omsättningsökning och ett kontinuerligt förbättrat underliggande rörelseresultat. Vi har en tydlig strategi inom energieffektiv ventilation som talar för långsiktig god tillväxt och lönsamhet”, säger koncernchefen Roland Casper i delårsrapporten.

  • Den organiska tillväxten uppgick till +22,2 procent (+11,8).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 274 Mkr (131). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 277 Mkr (131) och inkluderar justeringar för hyperinflationsberäkning om totalt +3 Mkr.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (5,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 170 Mkr (95).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,79 kr (0,47).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +279 Mkr (+27).
%d