1 500 kronor i påökt för riksdagens ledamöter

De 349 ledamöterna i riksdagen får sina arvoden höjda med 1 500 kronor i månaden retroaktivt från årsskiftet. Det innebär att de nu tjänar 73 000 i månaden. Norra länsdelen har två ledamöter.

Riksdagsledamöterna är inte anställda av riksdagen utan har ett uppdrag av sina väljare att sitta där. Därför får de ett arvode och inte lön. Det är Riksdagens arvodesnämnd som beslutar om arvodenas storlek. Nämnden skriver i ett pressmeddelande att årets höjning har bestämts utifrån vad löneökningarna har varit i samhället under 2022 samt det osäkra ekonomiska läget.

Ledamöterna har ett grundarvode på 73 000 kronor i månaden, plus förmåner i form av bostad och resor. Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på arvodet. En ledamot som är ordförande i ett utskott eller i EU-nämnden har till exempel ett tillägg på 20 procent och vice ordföranden har ett tillägg på 15 procent.

%d bloggare gillar detta: