M uppmanar till utbildning för att upptäcka välfärdsbrott

Moderaterna i Skinnskatteberg vill att all personal som hanterar ekonomiska bidrag av alla slag får information och utbildning i hur välfärdsbrott förhindras, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram övergripande åtgärder.

”Den som tidigare ville komma över stora pengar snabbt och olagligt, rånade en bank. Men bankrånen har upphört och i stället rånas våra välfärdssystem genom olika former av bedrägerier. Välfärden har blivit de kriminellas bankomat”, skriver Bo Öberg, M, i en motion och fortsätter:

”Kända riskområden är utbetalning av ekonomiskt bistånd som bostadsbidrag, föreningsbidrag och assistansersättning. Ett stort problem är påtryckningar och hot mot tjänstemän som handlägger olika ärenden.”

Öberg pekar på ett annat problem som nu uppmärksammas, att de som begår välfärdsbrott infiltrerar och tar anställning inom olika organisationer som hanterar bidrag och tillstånd.

”Om sökande och handläggare är i maskopi och har det gemensamma målet att lura vårt välfärdssystem får det förödande konsekvenser och går dessutom ut över andra sökande, som är berättigade till bidrag. Välfärdsbrotten urholkar de offentliga finanserna men vad värre är, det leder till minskad tilltro människor emellan. Varför ska jag göra rätt när andra fuskar, frågar sig många. Varför ska jag utbilda mig och söka jobb, när det är enklare och ger mer att leva på välfärdsbedrägerier.”

Han hänvisar till uppgifter i media om att enheten försörjningsstöd i Södertälje genom noggrannare kontroller av intyg och andra dokument har fått ner kostnaderna för bistånd med 40 miljoner kronor på några år.

”Välfärdsbrotten måste förebyggas, förhindras, upptäckas och beivras. Medvetenheten att välfärdsbrott förekommer måste öka. Utgifter som verkar tveksamma eller inte är verifierade och ska kontrolleras. Informationsutbytet måste öka”, påpekar Bo Öberg.

%d bloggare gillar detta: