Endast en av tre chefer i Fagersta är kvinna

Bara 36 procent av de som har en chefsposition hos Fagerstas arbetsgivare är kvinna. Likadant är det i Skinnskatteberg medan Norberg är mer jämställt med en kvinna på nästan varannan chefspost.

Siffrorna som tagits fram av SCB med anledning av internationella kvinnodagen i dag visar att Fagersta trots arbetsgivarnas annonsering om att man eftersträvar en jämnlik könsfördelning inte lyckats på chefsnivå.

I hela Fagersta är 64 procent av cheferna män, I Skinnskatteberg 65 procent och i Norberg 53 procent. När en andel överstiger 60 procent och den andra hamnar under 40 brukar det i statistiska sammanhang betraktas som en ojämn könsfördelning.

– I 94 kommuner är andelen män i chefsposition 61 procent eller högre. Vad gäller kvinnor finns det två kommuner där andelen är 61 procent eller högre, Bjurholm och Sorsele, som är två av landets tre minsta kommuner, säger Linn Eriksson, utredare på SCB.

Av landets 20 största kommuner hamnar större delen inom spannet 60–40 procent. I Västerås är andelen män 59 procent och kvinnor 41. I endast elva kommuner i landet är andelen kvinnor i chefsposition större än andelen män. I fyra är den 50-50.

Här kan du se siffrorna för landets alla 290 kommuner:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-och-diagram/andel-kvinnor-och-man-i-chefsposition-per-kommun–dagbef/

%d bloggare gillar detta: