Huskurage – lokalt krafttag mot våld i nära relationer

Våld i nära relation drabbar såväl kvinnor som män, barn, hetero- homo- bi- samt transpersoner. Kvinnor är dock de som främst utsätts för det grövre och systematiska våldet. På onsdagen inleds ett samarbete i Smedjebacken för att få fler att engagera sig genom huskurage.

Våld mot närstående är ett stort samhällsproblem och sker ofta hemma bakom stängda dörrar. Tillsammans tar Smedjebackens kommun, Bärkehus AB, hyresgästföreningen och polisen ännu ett steg i arbetet mot våld i nära relation. Parterna har kommit överens om att tillsammans arbeta med Huskurage i Bärkehus bostäder.

Huskurage är en metod som tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att öka kunskapen om det våld som sker bakom stängda dörrar och ge ökad kunskap om vad grannar kan göra vid oro om att någon far illa. En av förhoppningarna är att fler kommer agera vid oro för att barn eller vuxna far illa.

Vid en informationsträff på onsdagen i kommunhuset kommer bland andra kommunalrådet Fredrik Rönning och ordföranden i familje- och utbildningsnämnden, Matilda Kilström, att finnas på plats.

%d bloggare gillar detta: