Sociala säger nej till lärlingar inom äldreomsorgen i Fagersta

Ann-Christine Andersson, Vänstern, får nej på sin motion om att förbättra vården i Fagersta genom att ta in lärlingar. En anledning är att en redan ansträngd personal inte har utrymme för att även vara handledare.

Ann-Christine Andersson lyfter i sin motion bristen på personal inom vården och att det är problem med att erfaren personal slutar i yrket, samtidigt som det finns arbetslösa som mår dåligt av att inte känna sig behövda i samhället.

Hon nämner vikten av språkkunskaper för att kunna kommunicera med brukare samt utföra viktiga arbetsuppgifter, såsom medicinering. Det behövs dock, enligt henne, inte så stora språkkunskaper för att hjälpa till att trösta, hålla handen, bädda sängen och hjälpa till med de ”lätta uppgifterna” i hemtjänsten och på äldreboenden och föreslår att det ska införas en lärlingsutbildning, där de som är arbetslösa får gå bredvid och känna sig för inom vårdyrket, och när de gjort det några månader, kanske väljer att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska.

Socialförvaltningen pekar på att det inom vård och omsorg finns arbetsuppgifter som kräver olika kompetenser och utbildningsnivåer och att det är av vikt att medarbetarna har tillräcklig kunskap för de uppdrag de ska utföra.
Under 2023 genomför man ett projekt i samarbete med avdelningen välfärd och service, där syftet är att personer med låg utbildningsnivå och språksvårigheter ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Servicemedarbetare ska kunna utföra enklare uppgifter inom vård och omsorg och personer som tar emot försörjningsstöd ska genom projektet kunna göra en stegförflyttning till egen försörjning.

”Medarbetarna inom vård och omsorg har många gånger en ansträngd arbetssituation med stort ansvar. Att utöver det ta ansvar för lärlingar riskerar att göra arbetssituationen än mer ansträngd”, säger socialförvaltningen som föreslår att motionen ska avslås. På dagens sammanträde ska socialnämnden säga sitt. Sista ordet har fullmäktige.

%d bloggare gillar detta: