Halva befolkningen väger för mycket – barn och unga måste röra sig mer

På Världsfetmadagen som infaller i dag presenterar Folkhälsomyndigheten ny data för övervikt och fetma. Sedan 2004 har det blivit dubbelt så vanligt med fetma grad 2 eller högre i den vuxna befolkningen och en ökning har skett i stort sett i alla grupper.

”Det finns fortfarande mycket okunskap och missuppfattningar om vad som kan bidra till fetma. Årets tema för Världsfetmadagen betonar betydelsen av att ändra perspektiv och skifta fokus från personliga åsikter om fetma till gemensamma strategier för hela samhället”, påpekar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Övervikt och fetma har ökat kontinuerligt i den vuxna befolkningen sedan 80-talet. Idag har 51 procent antingen övervikt eller fetma. Snabbast ökning har skett bland yngre vuxna men förekomsten ökar i alla samhällsgrupper. Det visar data från Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor och Statistiska centralbyråns Undersökningarna för levnadsförhållanden.

– Fetma är fortsatt ojämlikt fördelat i befolkningen men förekomsten av fetma och även svårare fetma ökar inom stort sett alla grupper. Utvecklingen beror på förändringar i vår sociala och fysiska miljö som påverkar människors val, säger Lena Hansson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket arbetar på uppdrag av regeringen med att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion. Folkhälsomyndigheten har också fått i uppdrag av regeringen att föreslå insatser för främjande av ökad fysisk aktivitet med särskilt fokus på barn och unga.

Fetma beror på en rad olika faktorer som kan ha olika stor betydelse för olika människor och grupper i samhället. Allt från genetik, biologi, livshändelser, levnadsvanor, stress, sömnproblem och psykisk ohälsa kan kopplas till fetma. Dessa faktorer samspelar med till exempel utbud, priset på livsmedel, marknadsföring av mat och förutsättningar till fysisk aktivitet. Men även till sociala normer och preferenser, särskilt kring mat. Även tillgången till hälsofrämjande, förebyggande och behandlande hälso- och sjukvård spelar stor roll för att påverka utvecklingen av fetma.

– Många aktörer behöver arbeta tillsammans för att bromsa utvecklingen och förbättra bemötandet av personer med fetma. De stigmatiseras ofta vilket kan bero på bristande kunskaper om orsakerna till fetma, säger Lena Hansson.

%d bloggare gillar detta: