Patient bröt armen vid datortomografi

Under en datortomografiundersökning hade patientens arm inte säkrats med stödband, vilket ledde till att den föll ned och bröts. Rutinen att använda stödband under hela undersökningen följdes inte. Region Västmanland lex Maria-anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient med flera sjukdomstillstånd genomgick under tiden på sjukhuset flera datortomografiundersökningar. Vid ett av tillfällena föll patientens arm ned under undersökningen, vilket noterades av personalen varefter armen spändes fast med ett stödband. Vid den efterföljande röntgenundersökningen av armen visade det sig att patienten fått ett armbrott, som dock inte behövde opereras.

Händelsen inträffade under covid-19-pandemin och stödbandet hade tagits bort för att minska risken för smittspridning. Röntgenklinikens utredning har visat att skadan hade kunnat undvikas om stödband använts i enlighet med de rutiner som fanns vid tillfället. 

För att förhindra att liknande händelser inträffar igen har röntgenkliniken uppdaterat rutinen för användande av stödband. Dessutom har kliniken börjat använda en ny typ av stödband som är lättare att använda och rengöra.

%d bloggare gillar detta: