Fagerstas planerade överskott på 28 miljoner blev 39 i underskott

Fagersta kommun gick 39 miljoner kronor back i fjol. Man hade budgeterat för ett överskott på 28, det blev alltså 67 miljoner sämre än beräknat. En orsak är att värdet på de placerade tillgångarna har minskat med 44 miljoner.

Det har varit flera ekonomiskt goda år för Fagersta kommun, frånsett något enstaka. Man har haft höga skatteintäkter tack vare industrin och konjunkturen och även fått statliga bidrag till olika satsningar. Nu väntas magrare tider, samtidigt som kommunen står inför den största utgiften någonsin – äldreboendet som byggs på Norrby för 400 miljoner kronor. Man lånar till hela kostnaden.

Till det kommer en ambitiös investeringsplan med bland annat ett allaktivitetshus med bibliotek och kulturskola, något som utlovats under många år på grund av att nuvarande lokaler inte håller måttet. Frågan för budgetberedningen är om planen kan hållas eller om handbromsen måste läggas i på grund av diverse förändrade förutsättningar.

Resultatet för Fagersta kommun 2022 påverkas förutom värdeminskningen på placerade papper av att utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 14,7 miljoner kronor, att elkostnader med mera blev 12,8 miljoner högre än beräknat, men också av att skatteintäkter och bidrag från staten blev 8,7 miljoner högre än budgeterat.

Bortsett från de finansiella posterna blev det ett överskott på 5,1 miljoner kronor, vilket är resultatet från kommunens verksamheter. Eftersom kostnaderna ökar ligger det nu krav på effektiviseringar för att hålla årets budget.

%d bloggare gillar detta: