Fagersta kommun ger klartecken till ny central gång- och cykelled

Trafikverket får med sig Fagersta kommun på att delfinansiera en ny gång- och cykelväg för 4,5 miljoner kronor mellan Axel Fornanders väg och Brinellskolan.

Det står i praktiken klart sedan ett enigt arbetsutskott rekommenderar kommunstyrelsen att man skjuter till de 1,5 miljoner som är Fagerstas del av kostnaden.

Trafikverkets förslag innebär en längsgående gång- och cykelbana på den sydvästra sidan av väg 68 mellan gång- och cykeltunneln vid Brinellskolan till och med Axel Fornanders väg. Man menar att det ska innebära en ökad attraktivitet för gång- och cykel till och från viktiga bytespunkter i kollektivtrafiken och kan med fördel samordnas med framtida kommunal pendlarparkering.

Det innebär också att en säker övergång för oskyddade trafikanter anläggs i direkt närhet av rondellen vid Lidl. Trafikverket kommer att prioritera att gång- och cykelpassagen byggs samtidigt.

För att detta arbete ska genomföras krävs det att Fagersta kommun går in som medfinansiär. Totalkostnaden beräknas uppgå till 4 500 000 kronor. Enligt länsplanen står staten för merparten – 3 000 000. NVK:s utredare har föreslagit att Fagersta kommun går in som medfinansiär till Trafikverkets projekt och det ställer sig kommunledningen bakom.

%d bloggare gillar detta: