Riskbedömning ska göras efter larm om utemiljön vid blivande dagcentret i Fagersta

Efter hård kritik mot miljön vid den blivande lokalen för daglig LSS-verksamhet i Fagersta, har personalen gjort en inspektion. Kommunen utlovar också att en riskbedömning ska göras innan man flyttar in.

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och innebär att kommunen har skyldighet att ordna meningsfyllda aktiviter åt de berörda som inte kan arbeta eller studera.

Under lång tid har den bedrivits på flera våningsplan i höghuset på Norbergsvägen 21. Arbete har pågått under många år för att lösa lokalfrågan. 2019 fattades beslut om att fastigheten på Norrbyplan skulle anpassas och inflyttning planerades till årsskiftet 2019/2020. Men det hela blåstes av när Willys ville bygga där. Kommunen tänkte då flytta byggnaden, som rustats för många miljoner för flyktingboende, men det gick inte.

Under hösten 2021 gjordes en brandskyddsinspektion i 21:an. Reservkraften till hissarna hade tagits bort i samband med flytten till Brukskontoret, vilket resulterade i att det inte blev tillåtet att bedriva något där hiss kunde behöva användas vid eventuellt strömavbrott.

Sedan dess har man hållt till i bottenplanen på de gamla kommunhusen. Därför ser socialtjänsten med glädje på att få en egen lokal till LSS. Ombyggnadsarbeten görs nu inför inflyttningen, men efter en skarpt kritisk insändare från en före detta LSS-anställd blev personalen orolig.

”I hjärtat känns det som om jag slungats tillbaka årtionden när jag står utanför och ser detta, tiden då dessa svaga människor skulle hållas avskilda från övriga i samhället, en tid som vi som arbetat inom LSS verkligen har jobbat oss ifrån under många år”, skrev personen som tyckte att helheten andas desperation och totalt hjärnsläpp från ansvariga.

Personalen har nu gjort ett studiebesök på platsen och Fagersta kommun påpekar att lokalen är ljus och stor, att det finns mycket ytor med stor potential, och att medarbetarna tror att det kommer att bli ett lyft för verksamheten eftersom man inomhus har fått det precis som man önskat.

Inför flytten är det utemiljön som oroar, eftersom fastigheten bland annat ligger nära slussen. Dessutom har det tidigare tagits prover som visar på hälsofarligt avfall i marken, men den nya lokalen ligger på andra våningen och berörs inte direkt av det. Trafiksituationen på den smala Axel Fornanders väg har också nämnts som ett orosmoln.

”Fastighetsägaren kommer att fylla upp framför entrén, och där kommer finnas en ordentlig asfalterat yta för bussen att köra av vägen, och lämna av stödanvändarna på ett säkert sätt. Där kommer även att finnas plats för antingen två parkeringar på varje sida, eller inhägnade uteplatser”, meddelar Fagersta kommun och påpekar att en ordentlig riskbedömning av utemiljön kommer att genomföras innan inflyttning.

%d bloggare gillar detta: