NVK får bakläxa på trafikmätningen vid Brinellskolan

NVK har, som FN berättat tidigare, lämnat en rapport angående motionen om säker skolväg och föreslår att fullmäktige ska dra tillbaka beslutet om farthinder på Cactusvägen. Nu får de bakläxa av kommunledningen.

Tony Himmler, S, skrev motionen efter att en tonårsflicka blivit påkörd av en bil på Cactusvägen i mars 2019. Två bilar kolliderade när flickan kom gående på väg hem från skolan.
En bilist som kom på Smällbovägen missade väjningsplikten och träffade den bil som kom på Cactusvägen, och som trycktes mot flickan så att hon kastades in i staketet.

Fullmäktige ställde sig positiv till förslaget och gav NVK i uppdrag att ordna med fasta farthinder. Men efter att ha utrett det så har man kommit fram till att några sådana inte behövs på vägen till Brinell och Risbroskolan.

NVK har gjort trafikmätningar som visar att det åker runt 235 fordon per dygn på gatan och att de flesta håller sig runt hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen och därmed är det inte aktuellt med farthinder. Men den gjordes till stor del under ett lov då trafiken är låg.

NVK:s direktion uppmanar fullmäktige att upphäva sitt beslut i avvaktan på den större trafikplan som ska göras i Fagersta och där hela området runt skolorna ska ses över. Men där får man kalla handen av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår återremiss för skyndsamt framtagande av en ny flödesmätning som inte genomförs under skollov. Och man vill även ha ett förtydligande om när den nya trafikplanen ska presenteras och när åtgärderna kan vara aktuella vid Risbroskolan och Brinellskolan.

%d bloggare gillar detta: