Norberg tappar mest i länet – men ökad befolkning i Skinnskatteberg och Fagersta

Befolkningsutvecklingen är dyster i Norberg med 87 färre invånare under 2022, medan Skinnskatteberg ökade med 31 och Fagersta med 22 personer. Folkmängden ökade i Västmanland med 1 700.

Folkökningen i Västerås var 1 815 personer och Hallstahammar hade störst folkökning av länets övriga kommuner, 103 personer. Under 2021 ökade nästan samtliga länets kommuner sin folkmängd vilket var ett trendbrott mot tidigare år. Så ser det inte ut för 2022, då flera i stället uppvisar en lägre folkmängd. Allra tydligast är nedgången i Norberg, men även i Surahammar, Arboga, Kungsör, Sala och Köping har folkmängden minskat.

– I Västerås ökar folkmängden både till följd av fler födda än avlidna och fler inflyttare än utflyttare. Flyttningsöverskottet är jämnt fördelat mellan flyttningar mot övriga landet och utlandet. Framför allt har flyttnettot mot övriga Sverige ökat jämfört med 2021, säger Magnus Forslund, analytiker på Region Västmanland.

Nettoeffekten av flyttningar till och från länet är den viktigaste orsaken till folkökningen i Västmanland under 2022. Totalt flyttade drygt 9 000 personer till Västmanland från ett annat län, cirka 1 900 personer flyttade in från utlandet. Ungefär 8 400 personer flyttade från Västmanland till övriga Sverige, medan knappt 1 000 personer flyttade till ett annat land. Flyttningsöverskottet, antal inflyttade personer minus antal utflyttade, blev nästan 1 700 personer.

Totalt föddes 2 835 barn i Västmanland under 2022. Det är bara Västerås som har ett positivt födelsenetto, det vill säga fler födda än avlidna. I länets övriga kommuner var det fler som avled än som föddes. Antalet avlidna i hela länet under 2022 uppgick till 2 884 personer, en ökning jämfört med år 2021. Det totala födelseöverskottet för länet under 2022 var negativt, -49 personer.

%d bloggare gillar detta: