KD vill att äldres stora kunskap inom vården inte slösas bort

KD senior Västmanland vill arbeta för att hälso- och sjukvården inför en ny form av tjänst för personer med särskilt viktig kompetens och kunskap inom sitt område. De ska erbjudas en emeritustjänst.

”En emeritus läkare eller sjuksköterska kan som exempel ha ett särskilt ansvar för att handleda och stötta nya medarbetare. Uppdrag och omfattning ska ske i samråd med respektive medarbetare som kan bli aktuell för sådan tjänst. Det främsta argumentet för att införa sådan tjänst är att fler ska vilja fortsätta arbeta efter 65 års ålder. För att fler ska vilja stanna krävs att arbetsgivaren erbjuder ett uppdrag mer baserat på vad medarbetaren själv har för ambitioner”, säger föreningen i ett pressmeddelande.

– En emeritustjänst ska vara en förmån för redan anställda att fortsätta hos sin arbetsgivare och blir ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning och respekt för den kompetens som medarbetaren byggt upp under sin yrkeskarriär, säger Elisabeth Wäneskog, ordförande för KD Seniorerna Västmanland.

KD Seniorerna Västmanland kommer på olika sätt att lyfta frågan. De menar att det är nödvändigt att ta tillvara på den seniora kompetensen på ett bättre sätt för att klara den stora personalbrist som råder inom hälso- och sjukvården, men också för att få till en trygg och stabil arbetsmiljö.

%d