Moderaterna: Riv villan och bygg flerfamiljshus

Moderaterna i Skinnskatteberg lämnar in ett initiativ till kommunen om att riva villan på Centralvägen 3. Detta för att kunna bygga ett flerfamiljshus på tomten.

– Moderaternas mål om att utveckla vår kommun fortsätter. Vi saknar bostäder därför har vi lämnat in detta initiativ, så vi kan komma till skott med att bygga ett centralt placerat flerfamilshus längs med centralvägen, säger Bo Öberg.

Han berättar att lommunen köpte Prästgården 1:111 och 1: 90 för att kunna bygga ett flerfamiljshus där och att det finns en gällande detaljplan som klargör att man kan bygga ett flerfamiljshus med tre våningsplan.

– Men den gamla villan som finns på fastigheten är fortfarande inte riven. Ska man kunna bygga ett flerfamiljshus så måste den rivas. Jag yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att se till att villan på Centralvägen 3 rivs, säger Öberg.

%d bloggare gillar detta: