Folkbildning i norra länsdelen – ett minne blott

Mycket ska man få höra innan öronen trillar av. Nu kan vi läsa i Fagersta-Posten att behovet av folkhögskola är täckt i norra länsdelen. På vilket sätt då? Västerås Folkhögskola har haft filial i Norberg under ganska många år. De lägger nu ner sin verksamhet eftersom det inte ”finns tillräckligt med underlag”.

Några av oss som jobbat på skolan hävdar att inget kan vara mer fel och ifrågasatte också ledningen under vår tid på skolan. Jag var en av dem.

Filialen i Norberg var inte lönsam – vilket är en mer sann beskrivning än ”bristande underlag”. Det berodde på att vi hanterade personer som stod väldigt långt ifrån marknaden. Det blev ännu tydligare när skolan gick över till en juridisk person. Elever som nekades plats på andra filialer kunde få plats i Norberg. Här fanns god kunskap om hur personer med olika funktionsnedsättningar kunde bemötas och komma vidare i livet. Flera av dem är nu på väg att täcka upp för de bristyrken vi har i kommunen, bland annat förskollärare.

Under en tid avlastade vi dåvarande NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) med SFI-utbildning. Elever som tar lång tid på sig är ingen kassako, vare sig för en folkhögskola eller en kommun. I Norberg har vi många asylsökande som kom hit som analfabeter. Det tar tid att lära sig ett språk och samtidigt lära sig läsa och skriva. Det är sällan lönsamt för den som äger utbildningen. Viljan att driva skolan vidare i Norberg fanns inte, i alla fall inte hos ledningen. Populära kurser, som miljökursen, lades medvetet ner med motiveringen att det var ”fel målgrupp” som gick den.

Norbergs kommun i sin tur agerade heller inte. Folkhögskolan förde samtal med kommunen om att kommunen kunde köpa platser. Ingen reaktion. Vissa elever fick studera på försörjningsstöd, andra inte. Det i sin tur är också märkligt då vi har en rad medborgare som inte tagit sig igenom reguljärt skolsystem och det är en enorm vinst för en kommun för varje person som tar sig vidare i egen försörjning. Kommunen tog skolan för givet. Som mycket annat kan man inte få något om man inte också ger.

Det finns mycket att säga om nedläggningen av Västerås Folkhögskola i Norberg. Sant är dock att skolan totalt sett gick med miljonvinst, under min tid som anställd. Frågan kvarstår – på vilket sätt är behovet av folkhögskola täckt i norra länsdelen?

Liane Blom

%d bloggare gillar detta: