Finns det någon ljusning för oss i Karbenning?

ÖPPET BREV TILL TÅG I BERGSLAGEN

År 2024 skulle vi fira 30-årsjubileum av att persontågen stannar i Karbenning. Det finns tyvärr inget att fira om er nya tidtabell blir verklighet. Jag gör allt i min makt för att planera mina resor utifrån TiB. Men ni erbjuder alldeles för få avgångar.

Ibland kan jag ta mig till ett jobbmöte men inte hem. Andra gånger finns hemresa men ingen utresa. Jag vill inte behöva resa klockan 06 på morgonen för ett möte klockan 13 när målet finns max två timmar bort. Ni har andra linjer med god turtäthet, till exempel Ludvika-Västerås. Men turtätheten på linje 54 Hallsberg-Gävle (Godsstråket) blir inte bättre och bättre år för år.

Istället har jag fått höra att ni ska dra ner från dagens 5 turer till 1. God turtäthet för buss och tåg är en förutsättning för att kunna planera ett ekonomiskt och klimatsmart vardagsliv. Jag är magister i miljövetenskap och vet att lösningen på flertalet miljö- och klimatproblem är enkel i teorin, men inte genomförs i praktiken.

Vi MÅSTE minska på resursförbrukningen. Jag måste köra färre mil fossildriven bil. Om jag tar bilen planerar jag in tre ärenden eller samåker. Det kräver planering och övning, men i gengäld skapas goda relationer med grannar. Ett annat sätt att lösa miljö- och klimatproblem är att åka de tåg som finns, istället för att köpa en bil. Men här måste jag som resenär och ni som tågoperatörer mötas halvvägs!

Och det är ni som först måste tillhandahålla fler avgångar. Annars går det inte. Det finns statistik och forskning som säger att det krävs 8 turer per dag för att det ska vara möjligt att ha kollektivtrafik som ett relevant alternativ i sin vardag. När ni minskade från 6 till 5 häromåret gjorde ni fel. Ni borde ha utökat turerna till 8 om ni ville ge oss resenärer möjlighet att resa klimatsmart.

Jag är en del av den nya “gröna vågen” och har aktivt valt att flytta till Bergslagen. Jag har bosatt mig i Karbenning stationssamhälle för att enkelt kunna använda kollektivtrafiken. Jag har försökt vara aktiv resenär och tänka att fler avgångar kommer väl i nästa tidtabell. Men det är så svårt att ha tåget som alternativ på landsbygden. Tåget kunde vara något att vara stolt över! En regional lösning på ett planetärt problem. Finns det någon ljusning i tunneln för oss i Karbenning? Kommer pendling längs Godsstråket bli möjlig igen?

Vivi Båvner

%d bloggare gillar detta: