Vykort från polisen varnar för telefonbedragare

Under den närmaste veckan kommer alla över 70 år att få ett vykort med råd från polisen för att stärka deras förmåga att stå emot bedrägeriförsök.

Telefonbedrägerier är ett växande problem och bedragarna riktar in sig på allt äldre personer. Därför kraftsamlar nu polisen för att nå dem med brottsförebyggande råd. Under 2022 ökade antalet anmälda telefonbedrägerier med 86 procent jämfört med föregående år och brottsvinsterna i dessa brott uppgår till 619 miljoner kronor under samma period.

– Vi behöver öka kunskapen hos de äldre och nå fler som riskerar att utsättas för brott. Genom vykorten når vi ut till 1,2 miljoner hushåll och hoppas att fler, som kanske inte tidigare fått information, ska ta del av våra råd om hur man undviker att bli lurad, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum.

Bedrägeribrotten lämnar ett brottsoffer efter sig som lider både fysisk och psykisk skada, där vissa blir av med sina livsbesparingar. Brottsvinster från bedrägerierna finansierar i sin tur kriminell verksamhet och kan kopplas till skjutningar i kriminella miljöer.

– Genom satsningen vill vi också försvåra för bedragarna att utföra bedrägeribrotten för att på så sätt minska handlingsutrymmet i den kriminella ekonomin, säger Lotta Mauritzson.

Den som får vykortet uppmanas att spara informationen för att bli påmind i vardagen. Dessutom genomförs en rikstäckande annonskampanj i riks- och lokalpress samt digitala kanaler. Satsningen riktar sig även till allmänheten för att uppmana anhöriga till äldre att prata med sina nära och kära om hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Polisens råd:

  • Lägg på luren – om du blir osäker ska du avsluta samtalet.
  • Logga inte in eller lämna ut koder på uppmaning av någon annan.
  • Lita inte på den som ringer, även om den verkar trovärdig.
%d bloggare gillar detta: