Beröm till Brinellskolan från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Brinellskolan i Fagersta nämns som ett föredöme i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, rapport om skolor som lyckats öka antalet studerande kraftigt på naturvetenskapliga och teknikprogrammen.

– I dag har svenska företag inom teknik och utveckling svårt att få tag i rätt kompetens. Detta riskerar att hämma företagens tillväxt och därför måste vi intensifiera insatserna för att säkra långsiktig tillgång på kompetens. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Magnus Berggren, IVA-ledamot och ordförande i styrgruppen för projektet Framtidens Kunskapssamhälle.

Andelen gymnasieelever på dessa program varierar stort mellan olika kommuner. Satsningarna som görs lokalt för att öka ungdomarnas teknikintresse är ofta avgörande och i Fagersta har Teknikcollege Bergslagen fått ett rejält antal fler studenter tack vare det täta samarbetet med industrin, samt skickliga och engagerade lärare.

I rapporten ger IVA exempel på kommuner som gjort betydande insatser för att bibehålla eller öka ungdomars intresse för att läsa naturvetenskaps- eller teknikprogrammet på gymnasiet. Och bland dem finns Fagersta som ökat från 13 till närmare 20 procent de senaste åren.

– Kommunernas satsningar för att öka teknikintresset är viktiga för att öka andelen elever på naturvetenskap- och teknikprogrammen. IVAs kartläggning visar också att det är viktigt att ungdomarna får möta förebilder och uppleva vad gymnasieprogrammen innebär samt vilka yrken de kan leda till, säger Magnus Berggren.

Andelen elever på programmen korrelerar till viss del både med medianinkomst och genomsnittlig utbildningsnivå i kommunerna, där kommuner med en högre genomsnittlig medianinkomst och en högre andel personer med eftergymnasial utbildning uppvisar en högre andel elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

Att välja gymnasieprogram är en komplex process och det är svårt att plocka ut en enskild orsak till att andelen elever på teknik- eller naturvetenskapsprogrammet ökar i en kommun. Men IVAs kartläggning visar att lokalt engagemang, satsningar och samverkan är viktiga för att öka ungdomars teknikintresse. Exempel på satsningar är:

Andelen elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen varierar stort mellan kommuner.
  • Stärkta resurser till skolan, lärarfortbildning och behöriga lärare.
  • Stöd från kommunen för att exempelvis möjliggöra studiebesök och andra aktiviteter utanför skolan.
  • Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i grundskolan.
  • Teknikcollege – en regional samverkansplattform där kommuner, skolor och företag samverkar.
  • Samverkan med Science Center, näringslivet eller lärosätet på orten.
  • Tekniksommarskolor och tema-prao med teknikfokus för tjejer.
%d bloggare gillar detta: