Fagerstas mål är att bli staden där världar möts

Fagersta är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt och där människor möts över generationsgränser. Här finns en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden. Där världar möts, helt enkelt.”

Så inleds kapitlet Fagersta – där världar möts i Vision 2030, som fullmäktige ska ta ställning till på måndag. En viktig del i förverkligandet är det allaktivitetshus som det talats om i många år, men som hela tiden skjutits på framtiden. Men det handlar också om att Fagerstaborna kan medverka till att uppfylla visionen.

”Fagersta är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Fagerstabor känner en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden och kommunen. Våra satsningar på idrottstävlingar, kulturevenemang, gatufester och andra evenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Fagersta attraktivt att besöka och bo i”, står det i visionen som fortsätter med:

”Vårt välkända och starka platsvarumärke får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende och besökare förhåller sig till, använder och utvecklar platsen. Alla aktörer i Fagersta bidrar till bilden av Fagersta och påverkar genom det platsvarumärket. Tillsammans skapar vi värde, och bidrar till att Fagersta blir en inspirerande, kreativ mittpunkt.”

Strategin för att nå dit sker enligt Vision 2030 genom följande:

• Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer

• Vi skapar mötesplatser mellan invånare och Fagersta kommun där invånarna
är medskapare och får ett verkligt inflytande på stadens utveckling

• Vi utvecklar Fagersta till en lärande organisation där medarbetare samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser

• Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang

• Vi verkar för ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

• Vi utbildar i gott värdskap och servicekänsla

• Vi möjliggör, lyfter fram och tar tillvara på lokala och regionala initiativ att dra möten och evenemang till Fagersta och regionen

• Vi skapar tydliga och välkomnande entréer till Fagersta

De konkreta åtgärder som nämns är allaktivitetshus, utsmyckning av rondeller, förbättringsåtgärder i centrum och tätorten, utbyggnad av resecentra och stationsmiljöer, samt arbete för att stärka platsvarumärket.

%d bloggare gillar detta: