Toalettbekymret ur världen i Ängelsberg

Ängelsberg är Fagerstas främsta turistmål sommartid och under flera år har turismavdelningen, arrangörer och boende velat att kommunen skulle iordningställa en toalett i närheten av stationen. Nu kan frågan bockas av.

När Engelsbergsbygdens Intresseförening lämnade in förfrågan om besökstoalett i Ängelsberg såg NVK över möjligheterna att renovera en privatägd byggnad. Men när kostnaden beräknades till cirka 2,6 miljoner kronor blev det inget av med det.

För att lösa situationen förde NVK en dialog med markägare i området om möjligheten att arrendera mark för att ställa en toalett på. Situationen drog ut på tiden och för att lösa bristen på besökstoalett inför turistsäsongen år 2022 ordnade NVK en toalett i pumpstationen strax norr om stationshuset.

Trafikverket erbjöd därefter möjlighet att arrendera en rastplats mot en årskostnad på 12 000 kronor samt övertagande av skötsel av rastplatsen, snöröjning och halkbekämpning. NVK frågade Engelsbergsbygdens Intresseförening om de var intresserade av att åta sig skötseln eller om toaletten i pumpstationen är tillräcklig.

Svaret blev att föreningen är nöjd med den besökstoalett som har ordnats i pumpstationen och därmed avslutar kommunstyrelsen nu toalettfrågan.

%d bloggare gillar detta: