PoÄNGlöst att lägga förslag i Norberg

INSÄNDARE

I Sverige finns ungefär vilda 270 arter bin. Mer än en tredjedel av dessa är rödlistade och riskerar att dö ut om vi inte gör något. Norberg är på intet sätt förskonat. Mycket av den mat vi människor äter, förutsätter att det finns pollinerare så för oss liberaler är detta en viktig fråga.

Med anledning av detta, lade Liberalerna Norberg en motion om att kommunen bör anlägga ängsmark på ett eller flera ställen. Det skulle innebära fler landningsställen för bin som pollinerar och främja biologisk mångfald. Det skulle också göra att kommunen sparade in pengar genom att inte klippa vissa ytor, för att i stället slåttraenstaka gånger per år. Andra klimatmedvetna kommuner som Avesta väljer att göra så här.

Förslaget involverade att barn och unga i skolan också skulle kunna följa hur livsmiljön ändras när biologisk mångfald tillåts. Barnen skulle få göra skyltar om att en äng påbörjats och varför. Vi blev således förvånade när motionen avslogs avdåvarande barn- och utbildningsutskott med motivering att politiker inte får lägga sig i vad som sker i skolan. Vi gav oss dock inte och ärendet remitterades till andra ställen, bland annat NVK som återkom med förslag på plats: Rosenstigen.Då bifölls delar av motionen. Det skulle ske ett försök.

Efter flera år av väntan lyfte således vår ersättare i NVKsDirektion frågan om vad som hände med ängen. Vi fick besked om att man skulle återkomma. Nu, i februari, fick vi veta att ängen hade provats men många klagomål hade kommit in. Det konstiga i kråksången är att flera av oss passerar ofta området där ängen skulle ha funnits. Ingen av oss hade sett den. Detta krävde lite undersökning.

Så en söndag tar jag mig tid och knackar dörr i området. Berättelserna om ängen skiljer sig åt. De flesta har inte sett den. Någon sa ”det skulle bli, men blev inte”. Någon annan kunde i detalj ge besked om var ängen varit och hur den hade sett ut. Någon uttrycker att man inte vill ha någon äng på just detta ställe. Lite senare blir jag kontaktad av ordförande förområdets bostadsförening för att flera är oroade över att det ska bli en äng. Något stämmer inte. Därav drar jag slutsatsen till att det aldrig genomfördes något ängsprojekt i Norberg.

Val av plats hade vi gärna diskuterat, om det var det som var problemet. I det här fallet får vi i stället för en äng, en osanning presenterad av förvaltningen. Är det helt poÄNGlöstatt lägga förslag i Norberg?

Liane Blom, Liberalerna

%d