Kommunalrådet beklagar att chefen slutar

Skinnskattebergs kommunalråd Ewa Olsson Bergstedt, SD, beklagar att kommunchefen Annelie Johansson sagt upp sig.

– Det är verkligen tråkigt. Annelie och jag har fungerat väldigt bra tillsammans sedan jag tillträdde som tillförordnat kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande. Men det är bara att sätta igång med rekryteringen så fort det bara går, säger hon till FN.

Det har tidvis varit turbulent inom både den politiska och tjänstemannaledningen i Skinnskatteberg de senaste åren. Förra kommunchefen Marie Tollefsen Markström slutade efter en långvarig konflikt med förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén, S.

Och det stabila majoritetsstyre som båda blocken efterlyste som nödvändigt före valet blev det inget av med efter att partierna på högersidan, som fick flest röster, inte kunde komma överens om vilket parti som skulle få utse kommunalråd. Liberalerna tog taktpinnen och lanserade Gabriel Andersson, men eftersom SD blev största parti på högersidan ansåg de sig ha rätt till uppdraget, eller i vart fall halva.

Det slutade med att Moderaterna fick nog och drog sig ur och för att Skinnskatteberg över huvudtaget skulle få en politisk ledning enades de borgerliga om att Ewa Olsson Bergstedt, SD, skulle få inneha uppdraget fram till mars månad. S och V röstade för att Lena Lovén Rolén skulle få fortsätta. Men ett nytt val ska göras i mars.

Osäkerheten kring hur Skinnskatteberg ska styras efter mars månad sammanfaller nu så olyckligt med att både kommunchefen och ekonomichefen sagt upp sig, där kommunalrådet spelar en viktig roll i rekryteringen av högsta chef för kommunens personal.

%d