Pengar tillbaka för att källare lämnats kvar på Kottmossen

Det första par som köpt en tomt på Kottmossvägen i Fagersta och byggt en villa får tillbaka 44 000 av de 176 000 kronor som de betalade för marken. Orsaken är att den var full av rester från den förra byggnaden, liksom hela området sannolikt är.

När Fagersta kommun jämnade de nedslitna flerfamiljshusen änkehemmen med marken i början på 90-talet gjordes inte röjningsarbetet ordentligt med tanke på framtida behov. Källarna fylldes igen och marken täcktes med grus.

Efter försäljningen av den första villatomten i fjol visade det sig att det finns åtskilliga rester kvar i marken i form av källare och grund från den tidigare bebyggelsen. Det gjorde att arbetet med att färdigställa för grundplattan blev mycket dyrare än vad köparna räknat med.

De påtalade detta och har genom dialog med NVK undersökt möjligheterna till att få ersättning för felet. NVK har hävdat att felet inte var dolt och att köparen borde ha upptäckt detta vid besiktning. Risken stod därmed på köparen.

NVK framförde dock att det finns en svensk praxis att kommunfullmäktige i vissa fall kan godkänna en prisreduktion med upp till 25 procent av köpeskillingen vid extraordinära markförhållanden och föreslog Fagersta kommun att på grund av svår markexploatering medge en sådan som i vart fall täcker en del av köparens merkostnader för markarbetet.

Det anser kommunstyrelsen är rimligt och föreslår att fullmäktige ska besluta om att betala tillbaka 44 000 kronor till paret, som byggt den första villan på området sedan änkehemmen revs. Fagersta kommun har styckat av elva tomter för bebyggelse.

%d bloggare gillar detta: