Fagersta får hyttruin på köpet när Paradiset byggs ut med 15 villor

Fagersta kommun köper närmare 16 hektar mark i Meling för 1,6 miljoner för att snarast iordningställa 15 attraktiva tomter för villor. Området gränsar till Paradiset som bebyggdes på 70-talet. På köpet får man en hyttruin.

Det är i första hand delen närmast Paradiset som ska iordningställas för privat byggande av småhus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan så tidplanen för att åstadkomma 15 nya tomter har i värderingen antagits vara mellan tre till fem år. Kostnader för exploatering inklusive fastighetsbildning, väg, detaljplan och nödvändiga utredningar ingår i marknadsvärdesbedömningen och uppskattas uppgå till 3 000 000 kronor.

”Ett förvärv av fastigheten medför att Fagersta kommun går i den riktning som utstakas i Vision 2030 där det läggs vikt på god kommunal planberedskap för att kunna bygga efter behov”, konstaterar kommunstyrelsen.

På köpet får Fagersta kommun Melings nedre hyttruin vid grusvägen mellan Floravägen och Gamla Norbergsvägen, i folkmun kallad Promillestigen eller Blindtarmen.
Den är flitigt använd av motionärer, och det händer även att folk vill besöka hyttruinen, något som knappt är möjligt efter många års misskötel av området. Omkullfallna träd, sly och annat bråte har satt hinder i vägen. Melings nedre masugn uppfördes på 1650-talet och levererade tackjärn till Semla bruk ända in på 1840-talet.

”Hela platsen ser anskrämlig ut och det är på tiden att denna plats får en upprättelse och uppröjning. Det är många som använder denna väg som motions- eller promenadstråk”, skrev Hans Granlund, V, i en motion.

Han föreslog att NVK skulle ges i uppdrag att röja själva vägen, liksom stigen till hyttruinen, samt att ordna med belysning och kanske även en parkbänk att ta en vilopaus på.

Men i samband med att bron över Melingsbäcken rasade upptäcktes det att området från den och upp till Gamla Norbergsvägen är privatägt. Därför kunde inte Fagersta kommun säga varken bu eller bä till Granlunds förslag. Men snart är kommunen ägare till området och kan då röja upp så att det går att ta sig ned till hyttruinen.

%d bloggare gillar detta: