Äntligen klart efter sex år var båtrampen ska placeras

Diskussionerna om att anlägga en liten båtramp vid Aspen i Västanfors är nu över, efter att ha tröskats i det kommunala maskineriet i snart sex år. Rampen ska placeras nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet.

Fagersta kommun har genom åren fått in många önskemål om att anlägga en öppen sjösättningsramp i närheten av Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig redan 2017 positiv men förordade placering vid Skeppmoraviken bortom Uggelbo.

En utredning visade dock att Skeppmoraviken har alltför många nackdelar för att kunna ha en allmän båtramp. NVK föreslog därför att den skulle placeras vid Simbadet. Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att ställa sig fortsatt positiv till att anlägga en sjösättningsramp och uppdrog till NVK att ta fram förslag på alternativ placering, då man ansåg att varken Skeppmoraviken eller Simbadet var aktuella.

NVK:s direktion beslutade därför i augusti 2019 att föreslå att Västanfors Båtklubbs sjösättningsramp skulle nyttjas vid sjösättningar eftersom man inte hittade någon lämplig plats efter Sloghagsvägen, numera Sjövägen.
Men för att använda båtklubbens sjösättningsramp måste man ha tillträde till det inhägnade området, och det var inte poängen.

Kommunstyrelsen beslutade därför i november samma år att ge NVK i uppdrag att anlägga en sjösättningsramp längs Sjövägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan där den övergår till Bondevägen. Men efter att en namninsamling gjorts bland närboende om att inte ha den vid ”Bertils brygga” uppmanade kommunledningen i augusti förra året NVK att omgående hitta en plats längs den blivande strandpromenaden, gärna nära reningsverket.

Men NVK stod fast vid att det inte finns någon lämplig plats där eftersom det behövs en stadig väg och utrymme för att vända och förordade åter att rampen läggs antingen nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet, eller vid termogaragen. Och då gav kommunstyrelsen med sig och accepterade NVK:s beslut. FN frågade var på sträckan som den ska anläggas i sommar.

– Vi siktar in oss på den västliga platsen, alltså inte vid termogaragen. Det blir en kortare sträcka att bygga och vi ordnar så att strandpromenaden fortsatt fungerar på ett bra sätt i koppling till detta, svarar Magnus Grill, utredare vid NVK.

%d bloggare gillar detta: