Liv kan räddas med nässprej vid överdos av opioider

Varje år dör fler än 900 personer i landet på grund av narkotikamissbruk, och då i första hand opioider. Västmanland är ett av länen med högst dödlighet i Sverige. Oftast handlar det om oavsiktliga överdoser.

Region Västmanland går nu ut med information om att Naloxon är ett motgift som tillfälligt tar bort effekten av opioider som till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol. Vid en opioidöverdos är det många gånger närstående som behöver ge nässprejen då överdosen kan göra att personen är okontaktbar eller medvetslös. Nässprejen verkar bara om man har opioider i kroppen.

Läkemedlet är kostnadsfritt och går att få utskrivet i samband med utbildning via lågtröskelmottagningen eller vuxenpsykiatriska beroendemottagningen i Västerås.

👉Läs mer om hur du kan rädda liv med naloxon på 1177.se: https://www.1177.se/Vastmanland/naloxon

%d