Sjukvårdens personal erbjuds cykel som förmån

Region Västmanlands tillsvidareanställda medarbetare föreslås få ett erbjudande om cykel som personalförmån som kommer ske genom bruttolöneavdrag.

– Cykel som personalförmån kan ha positiva effekter på medarbetares hälsa och därigenom minska sjukskrivningstal. Förmånen kan även påverka regionens hållbarhetsarbete och attraktionskraft som arbetsgivare, säger Mikael Andersson Elfgren, M, Regionstyrelsens ordförande.

Region Västmanland arbetar med att få till beteendeförändring för att nå målen i hållbarhetsprogrammet, vara en hälsofrämjande arbetsplats samt uppmuntra motion bland medarbetarna. Hållbarhetsprogram 2023–2030 innehåller ett klimatmål i linje med Parisavtalet. I det ingår att minska utsläppen från medarbetares resor till och från arbetet.

Regionens Program för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik 2023–2027 ska skapa förutsättningar för att uppnå regionens resultatmål om att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande arbetsplats.

– Under hösten 2022 genomfördes en resvaneundersökning om hur medarbetare reser till arbetet och vad som skulle kunna få dem att resa mer hållbart. Resultatet visar att förmånscykel skulle få fler att ta cykeln till arbetet. Så det är väldigt positivt att kunna erbjuda cykelförmån till Regionens medarbetare i hela länet, säger Sophie Andersson, Hållbarhetsdirektör.

%d bloggare gillar detta: