Politiker, kom ihåg vilka ni är valda att representera

INSÄNDARE

Nu står vindkraftsbolagen och stampar i Bergslagen igen, de vill bygga parker som berör Smedjebacken, Fagersta och Norberg. Inför beslutet i kommunerna bör politikerna påminnas om vem det är som de representerar och vad de har att ta ställning till.

En vindkraftsetablering ger lite tillbaka för en kommun. I Norberg borde ansvariga politiker vara väl medvetna om detta. Vindkraftparken på Målarberget som klubbades under Åsa Erikssons ledning är ett lysande exempel. Stora löften om pengar tillbaka till kommunen, många arbetstillfällen skulle skapas och så var nyttan med lokal elproduktion. Vad blev resultatet? Människor som berörs av parkerna, får sin livsmiljö sönderslagen, husen minskar i värde och många tvingas flytta.

Målarberget har inneburit katastrof för människor som bor nära, några har fått ett vindkraftverk 900 meter från sitt hus. Parken har skapat stora konflikter i byarna runt vindkraftverket och framför en enorm misstro mot de politiker som tog beslutet. Elen då? Den kommer inte Sverige eller norra Västmanland till del, parken ägs av ett israeliskt bolag som fått ett bra avtal med låga elpriser och där företaget inte behöver betala någon skatt i Sverige utan vinsterna plockas ut i hemlandet.

Antal arbetstillfällen kan röra sig om ett kanske två, det finns en person som på uppdrag som ser till parken ibland. De inblandade kommunerna har inte haft ett öppet och demokratiskt samtal med de människor som är berörda av parken. Tvärt om har förnekande och tystnad av risker tigits ihjäl, förmodligen beroende på den stora okunnigheten bland beslutsfattarna.

En etablering av en vindkraftspark bör ske i samförstånd med lokalbefolkningen. I många fall ser vi hur kommunpolitiker väljer att följa den egna partilinjen framför att se till sina medborgares bästa. För att locka kommunpolitiker att följa partilinjen utlovade förra regeringen både badhus, sporthallar och bidrag till kommuner som sa ja. Det är mutor för att luckra upp det lokala vetot och undergräva demokratin.

Att köra över sina medborgare är en farlig väg för Sverige. Vindkraftsmotståndet är numera en av landets största folkrörelser. Vindkraften fungerar ibland och bidrar till den elkris som slår sönder människors ekonomi, späder på inflationen som höjer räntor. När beslutet ska tas om fler vindkraftsparker, kom ihåg vem ni representerar. Det är inte partiledningen, ni är valda för att ta ansvar för medborgarnas bästa.

Lotta Gröning, L, Norberg

%d bloggare gillar detta: