Det är inte rasistiskt att hävda att utvisning är ett lämpligt straff

INSÄNDARE

Någon har retat upp sig på oss liberaler utifrån att en av våra medlemmar uttryckt på sociala medier att hon tycker att utvisning omedelbart är det straff som mannen som våldtog en kvinna och kastade ner henne i ett gruvhål borde få.

Det pågår nu ett drev mot en av Liberalerna Norbergs medlemmar sedan hon uttryckt på sociala medier att mannen som utsatte kvinnan för ovanstående brott borde utvisas – gärna direkt. Inom partiet lokalt går meningarna isär kring frågan, men är det något vi värnar om i Liberalerna så är det att man ska kunna tycka och uttrycka det man vill.

Det är inte rasistiskt att tycka att utvisning är ett lämpligt straff för en person som begått allvarliga brott i Sverige. Om man får förmånen att söka asyl här, så innebär det inte ett frikort och att du kan begå vilket brott som helst och få stanna kvar inom Sveriges gränser. I vårt land gäller våra lagar och våra värderingar. Vi har till och med lagstiftat kring att det krävs samtycke för sex – allt annat är våldtäkt.

Från Liberalerna Norbergs håll har vi lagt förslag på att kommunen ska ha aktiv handlingsplan mot hedersrelaterat våld och en plan emot våld i nära relation. Det är inte en slump att vi har lagt dessa förslag för vi vet om kvinnor som lever under dessa förhållanden i Norberg idag. I Sverige finns lagar och regler som gäller alla som bor här, oavsett vilket land du är född i eller vilken kultur du tillhör. Att förtydliga detta är inte att vara rasist.

Att få bli en del av Sverige och också bli medborgare är något som förpliktigar. Nationellt jobbar Liberalerna för att utvisning oftare ska kunna användas vid grövre brott. Det är inte att vara rasist.

En bakgrund till detta är Sverige idag, även med nyligen förändrad lagstiftning, har löjligt låga straffsatser för bland annat våldtäkt. Vilka signaler skickar vi till våra medborgare om fängelse är det enda straffet du kan få för detta? Det är en skymf mot alla kvinnor som någonsin blivit våldtagna.

Liberalerna har under lång tid förstärkt kvinnors position i samhället. För hundra år sedan var det kvinnors rösträtt som fick oss att ställa oss på barrikaderna. Nu är det andra saker. Vi ser positivt på att fler sexuella brott kan bestraffas, även om vi tycker att straffen är alltför låga i många fall. Kvinnor äger sina egna kroppar och bestämmer själva vem man vill ha sex med och när. Kvinnan är inte längre mannens ägodel, inte ens inom äktenskapet. På nationell nivå arbetar Liberalerna för att fler grova brott ska kunna leda till utvisning.

Ibland är döden inte det värsta som kan hända en människa. Det finns andra saker som kan vara värre. Ett exempel är den kvinna som när hon vägrat att gifta sig med en man, blev våldtagen, nedkastad i ett gruvhål och sedan stenad. Om detta brott inte kan leda till utvisning, så vet jag faktiskt inte särskilt många brott som jag tycker är grövre. Det är inte rasistiskt att hävda att svenska lagar och regler gäller för alla som vistas här. Håller man sig inte till detta så har man också förverkat rätten till fristad här. På lokal nivå har en av liberalernas medlemmar uttryckt detsamma i sociala medier.

I Sverige har vi yttrandefrihet och tryckfrihet vilket är en förutsättning för vår demokrati. Som ordförande har jag större problem med personer som tycker att det är okej att våldta kvinnor och försöka mörda dem, än personer som tycker att utvisning kan vara ett lämpligt straff.

Liane Blom, ordförande i Liberalerna Norberg

%d bloggare gillar detta: