Nu tar Fagersta tag i bristerna inom sjukvården i äldreomsorgen

Socialförvaltningens ledning i Fagersta har nu tagit fram handlingsplaner med åtgärder för att säkerställa en god och patientsäker kommunal hälso- och sjukvård. Bland annat införs språktest vid rekrytering.

Den statliga inspektionen för vård och omsorg, IVO, fann flera brister inom särskilda boenden vid en inspektion i Fagersta i höstas. IVO konstaterade följande brister:

  • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
  • Personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen

Socialnämnden ser allvarligt på bristerna som IVO har konstaterat, men framhåller på kommunens hemsida att medarbetare inom kommunens vård och omsorg gör ett bra arbete i vården av personer som bor på särskilt boende.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har fått i uppdrag av socialnämnden att samverka med berörda enhetschefer, samt till viss del andra vårdgivare, för att genomföra åtgärderna som kommer att följas upp av socialnämnden både skriftligt och muntligt.

Arbetet har nu påbörjats ute i verksamheterna, bland annat genom ett nytt arbetssätt vid urval för rekrytering inklusive språktest, utbildningsplaner utifrån kartlagda behov och införande av Cosmic – sammanhållen journal mellan Region Västmanland och Fagersta kommun.

%d bloggare gillar detta: