M i Skinnskatteberg vill satsa mer på vård och omsorg

Moderaterna i Skinnskatteberg föreslår att den ekomiska ramen sänks för kommunens fastigheter med två miljoner, och att en investeringsbudget införs på lika mycket till vård och omsorg. Främst till lyfthjälpmedel i form av taklyftar och i övrigt till det som det finns behov av.

”Det har inte funnits investeringsutrymme för vård och omsorg de senaste åren, detta är en kärnverksamhet som behöver utvecklas för att ta emot ett ökat inflöde under kommande år. Det finns ett stort behov av investeringar inom vård och omsorg”, säger M-ordföranden Bo Öberg i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Han påpekar teknik och service under en rad år haft större delen av kommunens investeringsbudget, och prognosen för år 2022 är att knappt 50 procent av utrymmet kommer att tas i anspråk.

– Vi föreslår en lägre ram för reinvesteringar i förvaltningsfastigheter, vi har en pågående lokalutredning, låt den hinna vinna laga kraft innan större investeringar.

%d bloggare gillar detta: