Nu ska Fagersta välkomna besökare digitalt för två miljoner

Efter flera års diskussioner är nu den första digitala skylten på plats vid Kopängen mellan Oti och Eskiln. Totalt läggs drygt två miljoner kronor ut på de tre digitala skyltarna. Men Fagerstas berömda slogan ”Här får du livstid” blir inte standard på dem.

Kommunkansliet fick 2019 i uppdrag att beställa två stora elektroniska infartsskyltar. Den ena ska placeras utmed väg 66, cirka 500 meter norr om vägen till Brandbo. Välkomstskylt nummer 2 vid väg 66/68, sydväst om Fagersta vid Eskiln. Den är nu på plats och väntar på att tändas.

Men Länsstyrelsen godkände inte den skylt man tänkt sig från Norbergshållet och därför har ett nytt förslag tagits fram och som fått klartecken. Beräknad kostnad för skylten uppgår till cirka 650 000 kronor och därutöver tillkommer en årlig underhållskostnad på cirka 11 000 kronor. Kostnad för dragning av ström till platsen för den tredje infartsskylten tillkommer.

När arbetsutskottet diskuterade skylten yrkade Shiro Biranvand, V, på att texten ”Här får du livstid” inkluderas på de tre infartsskyltarna. Den har flera gånger utsetts till bland de bästa i hela landet, men det har inte Fagerstas ledning de senaste åtta åren tagit notis om.
Marino Wallsten, S, yrkade avslag när frågan var uppe, men sa att det kommer vara möjligt att inkludera texten ”Här får du livstid” i den digitala delen av skylten.

%d bloggare gillar detta: