En säkrare övergång är på gång mellan Lidl och Dollarstore

Övergången på riksväg 66 i Fagersta centrum betraktas som stadens farligaste efter att Dollarstore och Jem & Fix öppnade nära Norra station. Men nu planerar Trafikverket att åtgärda den för att höja säkerheten för gående och cyklister.

Problemet är att de flesta inte vill ta omvägen via Axel Fornanders väg för att ta sig till Dollarstore, som har många tonåriga kunder som går eller cyklar. Ofta får bilister tvärnita när gående dyker upp vid vägkanten på väg ut i körbanan.

Trafikverket har uppmärksammat problemet och cirkulationsplatsen Bangårdsgatan/Stationsvägen har i en utredning utpekats som bristfällig med hänsyn till oskyddade trafikanters möjlighet att korsa väg 68. Man konstaterar att butikerna vid norra stationsområdet gör att folk passerar över vägen på ett olämpligt vis och att många parkerar vid Lidl och genar sedan över cirkulationsplatsen.

NVK har påtalat att åtgärderna behöver genomföras när den nya gång- och cykelvägen mellan Brinellskolan och Norra station byggs. Det innebär att en ny gång- och cykelpassage anläggs över väg 68 med förstärkt belysning i höjd med cirkulationsplatsen. Detta för att möjliggöra en starkare och säkrare koppling för gång- och cykeltrafikanter mellan Fagersta centrum och stationen.

Trafikverket har i e-postkonversation med NVK sagt att man kommer att prioritera att den byggs samtidigt som det andra när de ändå är ute på plats.

%d bloggare gillar detta: