Barns möjligheter främjas genom läsning

Regionala utvecklingsnämnden har nu godkänt biblioteksplanen Livskraftiga bibliotek i Västmanland 2023–2026, som beskriver hur man ska arbeta under de närmaste åren. Ett prioriterat område är att främja barns språkutveckling.

Regionledningen påpekar att språket är en grundläggande förutsättning i vårt samhälle och att det är viktigt att ha ett bra språk för att kunna kommunicera, ta till sig information och vara delaktig i samhället. Barn som får ett rikt och utvecklat språk får bättre en bättre start i livet. För att inspirera barn och föräldrar till läsning ger Region Västmanland en bok till alla barn som föds i länet.

– Västmanland har exempelvis problem med för låga skolresultat. Läsningen är en viktig nyckel både för att utveckla sitt eget språk, men också för att klara skolan. I samverkan med folkbiblioteken genomför vi därför långsiktiga insatser för att stärka barns språkutveckling i regionen, säger Jenny Landernäs, M, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Språkfrö Västmanland är ett regionalt samarbete för att stimulera barns språk- och läsutveckling. I samarbetet deltar den regionala biblioteksverksamheten, barnhälsovården och folkbiblioteken i länets 10 kommuner.

För tredje året driver Regionen projektet Bokstart Västmanland. Målet är att hitta former och metoder för att göra småbarnsföräldrar medvetna om hur viktigt det är med språk och läsning. Det kan till exempel betyda att folkbiblioteken gör hembesök hos småbarnsfamiljer eller att de får kontakt med familjerna via andra kommunala verksamheter.

%d bloggare gillar detta: