M vill ha skolskjuts från Skinnskatteberg till Kolsva

Moderaterna i Skinnskatteberg lovade i valrörelsen att arbeta för att få till skolskjuts till Malmaskolan i Kolsva. Nu begär de att kommunen gör en upphandling av skolskjuts dit med start till höstterminen i år.

”Att investera i barn och ungas hälsa och grundläggande utbildning är centralt för utvecklingen och en av dom viktigaste investeringarna vi kan göra för en hållbar framtid. Skolframgång har en stark inverkan på individers framtida livsvillkor, möjlighet att försörja sig själva och leva ett bra och självständigt liv”, påpekar M i en skrivelse.

Partiet framhåller att det råder valfrihet i svensk skola och att utbildning inte ska vara beroende av familjers ekonomi, vilket innebär att elever och vårdnadshavare kan göra aktiva val om i vilken skola undervisningen ska ske.

”I Skinnskatteberg finns i praktiken inte den valfriheten då kommunen endast har en skola. Vårdnadshavare och elev kan välja en skola utanför kommunen, men då ansvarar familjen själv för de merkostnader framför allt i form av transport till skolan som ett sådant val innebär.”

M påpekar att många elever och vårdnadshavare i Skinnskatteberg vill välja skola i Kolsva, och anser att möjligheten att själva få göra detta val leder till högre motivation och således skolframgång, samt att alla ska kunna göra det valet oberoende av familjens ekonomi och möjligheter att ordna egen transport.


%d