Kulturskolan i Fagersta kan bli gratis för eleverna

Det nya välfärd- och serviceutskottet i Fagersta ställer sig positivt till att kulturskolan blir avgiftsfri. En anledning är att elever tvingats sluta för att föräldrarna inte har råd att betala avgiften.

Bakgrunden är en motion från Linda Normann och Shiro Biranvand, V, om avgiftsfri kulturskola för alla barn i Fagersta. De skriver att terminsavgiften på kulturskolan, som funnits ända sedan musikskolan startade, kan göra att familjer med låg inkomst behöver avstå från deltagande och att även de med högre inkomst kan avskräckas.

Kulturskolan konstaterar att man under det senaste året har sett fler elever sluta än tidigare år, där det i samtal med vårdnadshavare framkommit att de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att barnen ska kunna fortsätta. Kulturskolan kopplar ökat antal elever som slutar till svårare ekonomiska förutsättningar för många familjer i Fagersta.

Fagersta kulturskola har idag intäkter på cirka 310000 kronor årligen. De uteblir om beslut tas om avgiftsfrihet. Vidare säljer Fagersta kulturskola tjänster till Skinnskattebergs kommun, och vid införande av avgiftsfrihet behöver riktlinjer tas fram där innebörden av avgiftsfri kulturskola för ”alla barn” definieras, liksom aktuell ålder för fri undervisning.

Välfärd- och serviceutskottet konstaterar att flera kommuner har infört avgiftsfri kulturskola, däribland Skinnskatteberg, och ställer sig positiv till motionen om de ekonomiska förutsättningarna finns. Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: