Brinellskolan bjuder in nior till prova-på-dagar för att locka fler

Brinellskolan bjuder in till prova-på-dagar för att visa niondeklassare som snart ska välja gymnasieprogram allt man har att erbjuda och att det är en trivsam studiemiljö som väntar eleverna.

Förr var det en självklarhet för 16-åringar i hela norra länsdelen att gå på Brinell. Men när det fria skolvalet infördes och friskolor öppnades fick gymnasiet i Fagersta hård konkurrens. Förutom själva skolan var det utbudet rent allmänt i större städer som lockade.

Numera väljer de flesta ungdomar som bor i Fagersta att studera på hemmaplan, där det finns en lång rad program. Det är de utbildningar som inte finns på Brinell som lockar Fagerstas ungdomar att söka främst till Västerås. Frisör är ett vanligt sådant. Även satsning på specialidrott lockar till flytt ut i landet.

Konkurrensen om övriga elever kommer främst från Karlfeldtgymnasiet i Avesta, som för en intensiv marknadsföring i FP för att ta elever från norra Västmanland, något som de lyckats med när det gäller Norberg. I Skinnskatteberg är det skolor i Västerås och Köping som lockar.

Gymnasieskolan i Fagersta har tio nationella program, fyra introduktionsprogram samt gymnasiesärskolan med flera inriktningar. Fagerstas kommunledning vill att utbildningsnämnden kommer med en plan för hur fler unga ska förlägga sina studier vid Brinellskolan.

En del i det är prova-på-dagarna den 27/1 och 3/2, som är ett bra sätt för niorna att få veta mer om de program som är intressanta och få en egen bild av hur det är att vara elev på Brinell.

%d