För kostsamt att låta ersättare delta i Fagerstas utskottsmöten

Ann-Christine Andersson, V, föreslog i fullmäktige att ersättare borde få närvara vid kommunstyrelsens utskottssammanträden, med rätt till arvode och förlorad arbetsförtjänst. Detta även om de ordinarie är på plats. Men S och M säger nej.

Stöd och styrning fick i uppdrag att presentera en ekonomisk kalkyl för att ta ställning till förslaget. Och den visar att det kan kosta Fagersta kommun mycket om flertalet ersättare väljer att lämna jobbet och gå på möten fast de inte ska tjänstgöra.

För kommunstyrelsen berör det fem ersättare i arbetsutskottet respektive välfärd- och serviceutskottet, samt tre ersättare i personalutskottet. Kostnaden för att en ersättare deltar per möte beräknas bli cirka 14 000 kronor i sammanträdesarvode under ett år och förlorad arbetsförtjänst beräknas bli drygt 15 000. Denna ersättning är dock svår att förutsäga då den baseras på ersättarens lön/annan ersättning. Det kan också behövas ta höjd för att fler ersättare väljer att delta vid sammanträdena och några pengar i budgeten finns inte för detta.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslaget om att tillåta ersättare att närvara vid utskottens sammanträden röstade majoriteten för avslag. Endast SD stödde Vänstern. Slutligen avgör fullmäktige frågan.

%d bloggare gillar detta: