M: Ge anstånd med att betala kommunala avgifter!

INSÄNDARE

Moderaterna i Skinnskatteberg har i dag lämnat in följande Initiativ till kommunstyrelsen:

Att svenska familjers och företags ekonomi är ansträngd i dagsläget är ingen nyhet. Speciellt under årets kallaste månader finns risken att många kommer att få det svårt att ens klara av sin hushållsekonomi på grund av de extremt höga elpriserna.

Skinnskattebergs företag och medborgare är inte ansvariga för det som lett till denna kostnadsökning, ogenomtänkt politik av Socialdemokraterna har försatt oss i denna situation. Det är därför rimligt att politiken också gör vad den kan för att underlätta.

Mot den bakgrunden vill Moderaterna i Skinnskatteberg därför att Skinnskattebergs kommun beslutar att medge anstånd för avgifter för förskole- och fritidsavgifter samt tillsynsavgifter kopplade till kommunens myndighetsutövning fram till sista april 2023. De avgifter som kommunen beviljar anstånd för ska kunna betalas via avbetalningsplan eller i klumpsumma. Beloppet som kommunen medgett anstånd för ska vara betalat i fullo senast 31/12 2023.

Att skapa detta finansiella utrymme för familjerna fram tills den tidpunkt då elstödet är på plats är något som kommer skapa en större ekonomisk trygghet för kommunens invånare och företag.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

att ekonomikontoret ges i uppdrag att ta fram och driftsätta ett anståndsförfarande enligt ovan angivet senast 28 februari samt

att lägesrapport avseende genomförande ges vid kommunstyrelsens sammanträden i april samt september 2023″

Bo Öberg, Moderaterna

%d bloggare gillar detta: