Ny cykelled planeras mellan Brinellskolan och Norra station

En cykelled ska byggas mellan vägtunneln vid Brinellskolan och Norra station. Kostnaden beräknas till 4,5 miljoner varav Fagersta kommun bara behöver stå för en tredjedel.

Trafikverkets förslag innebär en längsgående gång- och cykelbana på den sydvästra sidan av väg 68 mellan gång- och cykeltunneln vid Brinellskolan till och med Axel Fornanders väg. Man menar att det ska innebära en ökad attraktivitet för gång- och cykel till och från viktiga bytespunkter i kollektivtrafiken och kan med fördel samordnas med framtida kommunal pendlarparkering.

För att detta arbete ska genomföras krävs det att Fagersta kommun går in som medfinansiär. Totalkostnaden beräknas uppgå till 4 500 000 kronor. Enligt länsplanen står staten för merparten – 3 000 000.

NVK:s utredare föreslår att Fagersta kommun går in som medfinansiär till Trafikverkets projekt med att bygga gång- och cykelbanan längs väg 68.

%d bloggare gillar detta: