Kolarbyn föreslås få Fagerstas trafiklekpark

Trafiklekparken som planeras i Fagersta kommer att placeras vid Kolmilegränd i norra stadsdelen, om NVK:s utredare får igenom sitt förslag. Kostnaden för att anlägga den beräknas till runt en halv miljon kronor.

”Trafiklekparken ska vara en utbildnings- och övningsplats för barn där de har möjlighet att öva trafik på lekfullt sätt genom att träna på olika trafiksituationer. Syftet med trafiklekparken är att främja barns och vuxnas trafikkunskaper i samband med cykling i en skyddad och stimulerade miljö. Barn ska kunna cykla på ett trafiksäkert sätt och lära sig om skyltar och trafikregler”, konstaterar NVK, som utrett tre olika platser – längst upp på Norbergsvägen, Kolmilegränd och Norrby.

NVK:s bedömning är att Kolmilegränd är det mest fördelaktiga läget, med motiveringen att området har många barnfamiljer och den allaktivitetsplan som byggts där används flitigt av barn och ungdomar. Trafiklekparken utgör ett bra komplement för mer och fler aktiviteter i området, anser man.

”Trafiklekparken ska vara ett besöksmål för allmänhet och framförallt för förskolor, grundskolor, fritids, barnfamiljer samt barn som kommer hit på egen hand”, sägs det vidare, samt att den bör ligga i ett av Fagerstas väl besökta områden och ska placeras så att den på bästa möjliga sätt gynnar användande.

”Det är en fördel om den kan vara placerad i en parkmiljö med andra funktioner som tillsammans gör platsen attraktiv för många. Den tänkbara placeringen ska nås på ett säkert sätt och ska vara lätt tillgängligt både med cykel och kollektivtrafik samt utifrån ett funktionsvariationsperspektiv”,

Nu ska den föreslagna placeringen först upp på NVK-politikernas bord innan den går vidare till kommunstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: