Studie i länet visar att covidvaccinet ger högt skydd

Covidvaccin gav ett bestående försvar mot sjukdomen via kroppens T-celler efter nio månader – trots att antikroppsförsvaret försvagats under samma tid.

Det framgår av en studie på infektionskliniken i Västerås där 59 i vårdpersonalen har provtagits. Resultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Infectious Diseases.

– T-cellsimmunitet skulle kunna förklara det höga vaccinationsskyddet mot svår covid-19 trots minskad effekt och sjunkande nivå av antikroppar, säger Anders Krifors, infektionsläkare och en av artikelförfattarna.

RNA-vaccinen som togs fram mot covid-19 förmedlar information till kroppen att skapa så kallade spikeprotein som matchar det som finns på viruset – vilket resulterar i antikroppar som kan bekämpa sjukdomen. Sedan vaccinen introducerades har dock skyddseffekten från de specialdesignade antikropparna avtagit då nya virusvarianter tillkommit.

De månatliga proverna på personalen i studien visade emellertid att det så kallade T-cellssvaret var intakt efter nio månader. T-cellerna är en typ av vita blodkroppar och en viktig del av kroppens immunförsvar genom att de lär sig att känna igen olika typer av inkräktare och bekämpa dem, till exempel genom att döda infekterade celler.

– Hypotesen är att vaccinerna ger ett långsiktigt covidförsvar via T-cellerna, och då framförallt ett skydd mot svår sjukdom och död. Men fler studier behövs på större grupper över längre tid för att kunna slå fast hur starka sambanden är, säger Emeli Månsson, infektionsläkare och också hon en av artikelförfattarna.

– Det har visat sig att de som smittades av SARS i början av 00-talet fortfarande har ett starkt T-cellssvar mot sjukdomen. Vi går mot en fördjupad förståelse av hur vacciner jobbar med antikroppar och T-celler för att motverka sjukdom, säger Anders Krifors.

T-cellerna behöver kontakt med viruset eller ett vaccin för att kunna börja göra sitt jobb. Det finns alltså ingen genväg för att stärka dem, till exempel via vitamintillskott.

%d bloggare gillar detta: