Sjukvården i länet har lämnat stabsläget

På fredagen lämnade Region Västmanland det en månad långa stabsläget. Anledningen är kraftigt minskad smittspridning i samhället, men även minskad sjukfrånvaro bland personalen. Överbeläggningarna kvarstår dock.

Covid-19, influensan och RS-viruset är på tillbakagång, vilket märks både i provtagningar och vid mätning av avloppsvatten. När det gäller influensan är minskningen kraftig. Samtidigt är inte heller personalbristen lika svår som kring jul och nyår, även om problemen är långt ifrån lösta.

– Att regionen lämnar stabsläget innebär inte att allt är löst, men att de utmaningar som fortfarande finns kvar från och med nu ska hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. På sikt måste vi dock jobba långsiktigt för att bygga bort grundorsakerna till bristen på vårdplatser, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I och med att stabsläget upphör avvecklas samtidigt beslutet från den 29 december om att munskydd ska användas under hela arbetspasset inom sjukhusvården. Istället gäller att munskydd ska vara på under arbetet med patienter.

FAKTA

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

•   Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

•  Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

• Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

%d bloggare gillar detta: