100 dagar med ett borgerligt styre i Region Västmanland

Den 15 oktober var det klubbat och klart. Det blev ett maktskifte i Region Västmanland där Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna gick i valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna. Därmed var det också klart att Region Västmanland för första gången på 12 år får ett borgerligt styre. Vi har idag förvaltat västmanlänningarnas förtroende i 100 dagar.

Region Västmanland har ett styre som värnar och prioriterar välfärdens kärna. Vi har redan nu på mindre än 100 dagar genomfört och påbörjat flera förändringar som kommer att göra skillnad.

På regionfullmäktige i december fick vi igenom vår första budget som kännetecknas av åtgärder som krävs för att lindra konsekvenser av en orolig omvärld och hög inflation men också av reformer som steg för steg utvecklar Västmanland till det bättre för oss alla. 

Vi har exempelvis tagit de första stegen för att införa ett seniorhälsovårdsprogram som stärker hälsan för våra äldre och leder till minskad belastning på sjukvården. Initiativ har tagits för att minska administrationen inom regionen och reformer för att korta vårdköerna genom att bland annat utveckla vårdgarantikontoret har presenterats. Vi har även infört ersättningsbussar för att för att lindra det tågkaos som drabbat våra invånare som förlitar sig på kollektivtrafiken för att klara av att ta sig till sina jobb och utbildningar.

Ett stort fokus är också att öka företagsamheten i Västmanland, något som leder till mer resurser för vår gemensamma verksamhet i välfärden. Hälso- och sjukvårdens kompetensmodell för medarbetare ska utvärderas och nya ersättningsmodeller ska tas fram som ett steg i att stärka regionen som arbetsgivare.

Det är viktigt för oss att vi ser över arbetsmiljön och förbättrar vardagen för våra medarbetare inom vården för att de ska kunna leverera den bästa vården till västmanlänningarna.

100 dagar går fort och såväl utmaningarna som möjligheterna är stora. Vi vill tacka för förtroendet och kommer göra vårt bästa för att Västmanland, steg för steg, ska bli en bättre plats att bo och leva i.

Mikael Andersson Elfgren, Regionstyrelsens ordförande (M)
Malin Gabrielsson, Regionråd (KD)
Lina Eriksson, Regionråd (L)
Jenny Landernäs, Regionråd (M)
Stephanie Bruksgård, Regionråd (M)
Elin Granqvist, Regionråd (KD)
Richard Fallqvist, Regionråd (L)

%d