Sannas smärtsamma erfarenheter väckte önskan om stöd vid kris och chock

Sanna Bäckman från Fagersta lämnade nyligen in ett e-förslag till Fagersta kommun om krisstöd till anhöriga vid traumatiska dödsfall. Det har nu fått så starkt stöd att det kommer att tas upp i kommunstyrelsen.

– Tankarna kring bristen på stöd till anhöriga vid dödsfall började redan för flera år sedan. Jag arbetar som ambulanssjuksköterska och träffar ofta anhöriga när det skett ett dödsfall. Jag har känt mig otillräcklig och känt att jag velat göra mer den korta stunden då är vi är på plats samt att tankarna har hängt kvar om vissa anhöriga, hur det har gått för dem sedan och så vidare, säger Sanna till Fagersta Nyheter.

– Jag arbetade då också halvtid som barnmorska på förlossningen och hade ”postpartumsamtal” med de mammor/föräldrapar jag fått äran att bistå vid födseln. Man pratade om själva födelsen och förloppet och jag tänkte då, varför inte prata om döden på liknande vis? Födelse och död är såna motpoler men ack så viktiga båda två.

– Förlorade sedan själv både min lillebror och pappa inom loppet av några månader och upplevde då precis detta, bristen på stöd. Jag var i chock och kris och samhället erbjöd inte sitt stöd, jag var själv inte kapabel att söka hjälp i början men hade tur och fick hjälp via mitt arbete. Men man ska inte behöva ha tur. Det uppsökande stödet ska finnas där. Jag tog kontakt med andra anhöriga som mist sina nära och sökte mycket på nätet om krisstöd och fann på så vis Krisrutin Emma. Jag har pratat med Kristina Broman-Rosenius, som startade upp och utformade rutinen och har fått en del hjälp av henne i mitt arbete med detta.

Sanna berättar att man inom ambulanssjukvården just nu jobbar med anhörigstöd och hur de ska kunna ge bästa möjliga hjälp till efterlevande.

– Härifrån kan sedan mitt e-förslag kopplas på och kan fortsätta driva stödet till familjen/anhöriga. Jag är jätteglad att så många har röstat på mitt förslag och man får gärna fortsätta rösta för att kommunen verkligen ska förstå hur viktigt detta är. Min önskan är att krisrutinen ska finnas på regional nivå. Det ska till exempel inte spela någon roll om man bor i Fagersta, Norberg eller Västerås, hjälpen ska vara densamma.

Här är Sannas e-förslag som sammanfattas med att Fagersta kommun inför en rutin bestående av en grupp eller ett team som ska träda in och stötta anhöriga som förlorat en familjemedlem, framför allt vid traumatiska dödsfall såsom suicid, olyckor, drunkningstillbud och vissa sjukdomsfall där familjer exempelvis förlorat ett barn.

https://www.fagersta.se/organisation–styrning/e-forslag/aktuella-e-forslag

%d bloggare gillar detta: