Nu ska politikerna ”in och peta” för att få bort Svarta fläcken

Under den allmänpolitiska debatten i fullmäktige sköt Fagerstas blivande kommunalråd, Åsa-Märta Sjöström, S, skulden för Svarta fläcken på NVK. Och för att få bort den kommer politikerna nu att ”in och peta”, som hon uttryckte det.

Under de år som Svarta fläcken har funnits i Vilhelminaparken har kritiken både i traditionell press och på sociala medier varit hård. Men från talarstolen har det mest varit tyst. Nu tog Åsa-Märta Sjöström själv upp asfalteringen och betonade att den inte var något som politiken beställt och sa att det var en vänsterpartist som för fyra år sedan tyckte att man skulle damma igen dammen.

Hon nämnde dock inte att Vänstern kort senare ändrade sig efter att ha lyssnat på den starka opinionen mot beslutet och begärde att dammen istället skulle fräschas upp och behållas. Detta uppmärksammades av media i hela Västmanland.

”I ljuset av detta engagemang ter sig inte kostnaderna för att behålla vattenspegeln vara avskräckande och eftersom liknande dammar finns i många stadsparker bör detta vara möjligt även i Fagersta”, sa V, men fick inget gehör hos de styrande. Istället asfalterades området, vilket lett till den största lokala folkstormen sedan politikerna lät Domus byggas rakt över Dalavägen.

– Men det är egentligen ingen som sett någon ritning och heller faktiskt inte beställt den asfalterade ytan. Så vi ska se till att det görs om och vi får väl in och peta i den exakta utformningen politiskt för att det ska bli som det var tänkt. Men så ska det ju inte behöva vara. Vi ska inte behöva in och peta, sa Sjöström.

Det är hård kritik mot NVK som anser sig bara ha fullgjort det uppdrag de fick av kommunstyrelsen, att anlägga en yta för foodcourt. En sådan kräver avlopp, med mera och tillräckligt med svängrum för att parkera stora fordon. Och det finns inget beskrivet i protokollen hur politikerna ville att det skulle utformas.

– Det kan vara så att man sett eller önskat något annat men jag har svårt att utröna det i beslutsmaterialet, har NVK-chefen Kenneth Berggren tidigare sagt till FN med anledning av kritiken de fått.

%d bloggare gillar detta: